top of page

1. Acqua, foc e pane 'un se neganu manc a ri cani

2. Abit 'un far u monacu e chirica 'un far u prevte

3. L'acquatina 'un l'inchia  u ru puzzu

4. A carn supra l'ossu bella pare

5. A meddja parola è chidda ca 'un s dicia

6. Amic i ru bon temp, si muta cu ru vent

7. Chin ti vo ben ti fa ciancir, chin ti vo mal ti fa ridr

8. Chin joca sul un s'incazza mai

9. Chin sparta pija a meddja part

10. Fiddj piccol guai picco, fiddj rann guai rann

Antichi Proverbi

bottom of page